Jesteś tutaj: Strona główna > Archiwum
  

Archiwum

Projekt e-krew

2019-05-07

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie został instytucją nadzorującą realizację oraz partnerem projektu e-krew.
e-krew to realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projekt budowy systemu informatycznego, odpowiadający na potrzeby:
•    dawców i kandydatów na dawców krwi,
•    podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych,
•    centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi –  pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
•    instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Więcej

Przypomnienie o możliwości korzystania z ogólnodostępnej platformy e-learning

2019-04-26

Przypominamy o możliwości korzystania z ogólnodostępnej platformy e-learning opracowanej przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w ramach realizacji finansowanego przez Ministra Zdrowia programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020.”
Celem projektu jest prowadzenie na odległość szkoleń z zakresu krwiolecznictwa, jako działanie wspierające proces kształcenia zawodowego.

Więcej

Serdecznie zachęcamy do korzystania z ogólnodostępnej platformy e-learning

2019-03-25

Serdecznie zachęcamy do korzystania z ogólnodostępnej platformy e-learning opracowanej przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w ramach realizacji finansowanego przez Ministra Zdrowia programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020.”

Więcej

Wstrzymane przyjęcia pacjentów pierwszorazowych

2019-03-19

Ze względów epidemiologicznych wstrzymuje się przyjęcia chorych pierwszorazowych do Kliniki Hematologii do dnia 31.03.2019r

Dr med. Kazimierz Hałaburda

Zastępca Dyrektora  Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Ds. Lecznictwa

Więcej

Wyniki głosowania z wyborów uzupełniających do Rady Naukowej

2019-02-22

Instytut Hematologii i Transfuzjologii informuje, że w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Naukowej IHiT IX Kadencji wybrana została Pani dr hab. n. med. Barbara Nasiłowska - Adamska.

Więcej

Już ponad 700 uczestników na platformie e-learningowej

2019-02-06

Z przyjemnością informujemy, że nasza ogólnodostępna platforma e-learning uruchomiona pod adresem www.krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl ma już ponad 700 uczestników!

Za jej pośrednictwem prowadzimy na odległość szkolenia z zakresu krwiolecznictwa, jako działanie wspierające proces kształcenia zawodowego. Z tego względu zachęcamy członków Komitetów Transfuzjologicznych, osoby bezpośrednio zaangażowane w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych oraz wszystkie osoby uczestniczące w procesach krwiolecznictwa do logowania się na naszą platformę. Przypominamy, że platforma obejmuje trzy ścieżki szkolenia:

  • dla lekarzy
  • dla pielęgniarek i położnych
  • dla diagnostów

Dla uczestników szkoleń, którzy ukończą kurs i zaliczą test końcowy przewidziane są Certyfikaty i punkty edukacyjne. Wydano już 50 takich Certyfikatów. 

Przypominamy, że platforma została opracowana przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w ramach realizacji finansowanego przez Ministra Zdrowia programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020.”

Serdecznie zapraszamy do grona jej użytkowników!

Więcej

Uroczyste przekazanie sprzętu medycznego

2019-02-04

W dniu 25 stycznia 2019 r. w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu medycznego – aparatu EKG oraz pomp infuzyjnych.

Fundatorem aparatu EKG  jest szkoła No bell Education Centre z Konstancina-Jeziornej. Środki finansowe na zakup powyższego sprzętu zebrano podczas aukcji charytatywnej w ramach Dnia Życzliwości organizowanego w szkole już po raz dziewiąty.

Aparat EKG został przekazany przez reprezentację uczniów i ich nauczycielkę Panią Magdalenę Ołdakowską na ręce Dyrektor IHIT – Pani Prof. dr hab. n. med. Ewy Lech-Marańdy. Sprzęt będzie służył w Klinice Hematologii.

W wydarzeniu brała również udział firma Medicart Healthcare Sp. z o.o., która poprzez Fundację na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi przekazała Instytutowi 32 pompy infuzyjne. Sprzęt trafi do Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej, Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Kliniki Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, Kliniki Hematologii oraz Oddziału Leczenia Dziennego.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział pracownicy Instytutu, w tym profesorowie obdarowanych klinik, lekarze oraz pielęgniarki. Podczas spotkania Pani Dyrektor Ewa Lech-Marańda w imieniu pracowników IHIT przekazała Fundatorom dyplomy z podziękowaniem za zaangażowanie i zakup sprzętu na rzecz pacjentów Instytutu.

Więcej

Ogólnodostępna platforma e-learningowa

2019-01-14

UWAGA:  dotyczy ogólnodostępnej platformy e-learning opracowanej przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w ramach realizacji finansowanego przez Ministra Zdrowia programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020.”

Z przyjemnością informujemy, że nasza platforma uruchomiona pod adresem:

www.krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl ma już ponad 500 uczestników !

Celem jest prowadzenie na odległość szkoleń z zakresu krwiolecznictwa, jako działanie wspierające proces kształcenia zawodowego, dlatego zachęcamy członków Komitetów Transfuzjologicznych, osoby bezpośrednio zaangażowane w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych oraz wszystkie osoby uczestniczące w procesach krwiolecznictwa do logowania się na naszą platformę. Przypominamy, że platforma obejmuje trzy ścieżki szkolenia:

  • dla lekarzy
  • dla pielęgniarek i położnych
  • dla diagnostów

Dla uczestników szkoleń, którzy ukończą kurs i zaliczą test końcowy przewidziane są Certyfikaty i punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy do grona użytkowników platformy !

Więcej

Ranking Szpitali 2018

2018-12-20

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Hematologii i Transfuzjologii po raz kolejny stanął na podium Rankingu Szpitali 2018 „Bezpieczny Szpital Przyszłości” i został wyróżniony w kilku kategoriach. Instytut zajął:

I miejsce w Polsce w kategorii „Sieć – szpitale ogólnopolskie”

I miejsce w Polsce w kategorii „Szpitale zabiegowe monospecjalistyczne bez onkologicznych”,

oraz II miejsce w Rankingu Szpitali 2018 w województwie mazowieckim.

 

Więcej

Wyróżnienie dla Profesora Przemysława Juszczyńskiego podczas uroczystości wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2018-12-07

Z przyjemnością informujemy, że Prof. dr. hab. n. med. Przemysław Juszczyński z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w dniu 3 grudnia 2018 otrzymał jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki - Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Prof. dr. hab. n. med. Przemysław Juszczyński otrzymał nagrodę za badania dotyczące mechanizmów patogenetycznych chłoniaków B-komórkowych, w szczególności dotyczących roli kinazy SYK w przewodzeniu sygnału receptora B-komórkowego w najczęstszym typie chłoniaka u dorosłych – chłoniaku rozlanym z dużych komórek B. Badania te scharakteryzowały szczegółowo mechanizmy odpowiadające za cytotoksyczność inhibitorów SYK.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

Więcej

Archiwum

Wróć