Alemtuzumab

Informacja dotyczy leku o nazwie Alemtuzumab, powszechnie znanym pod nazwą Campath®. Stosowany głównie w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej, czasami również w ramach prób klinicznych stosowany jest w leczeniu innych rodzajów nowotworów hematologicznych.

Informacje o leku

Campath® należy do grupy leków przeciwnowotworowych/ onkologicznych zwanych przeciwciałami monoklonalnymi. Przeciwciała monoklonalne rozpoznają i blokują specyficzne białka na powierzchni komórek nowotworowych. Ułatwia to systemowi immunologicznemu rozpoznawać komórki nowotworowe i niszczyć je. Leczenie z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych czasami nazywa się terapią celowaną, ponieważ celem jej jest niszczenie wyłącznie komórek nowotworowych.

Sposób działania

Campath® wiąże się z białkiem CD52 występującym na powierzchni krwinek białych, czyli limfocytów. Pobudza to układ odpornościowy do niszczenia komórek nowotworowych.
CD52 występuje na powierzchni zarówno prawidłowych jak i nieprawidłowych (białaczkowych)  limfocytów, dlatego Campath® powoduje spadek liczby zarówno jednych jaki i drugich.
Ponieważ organizm potrafi odtwarzać prawidłowe limfocyty, które uległy uszkodzeniu, po zakończeniu leczeniaich liczba wraca do normy.

Kiedy stosować

Campath® stosuje się na ogół w przebiegu leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej, nowotworu krwi, w którym wytwarzane są znaczne ilości limfocytów nieprawidłowych.
Dopuszczony do leczenia pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, których nie można leczyć fludarabiną, w skojarzeniu z innymi cytostatykami.
Stosowany również w badaniach klinicznych nad leczeniem innych rodzajów białaczki lub chłoniaka.

W jakiej postaci występuje

Po rozcieńczeniu jest bezbarwnym płynem.

Sposób podawania

Campath® podawany jest dożylnie w kroplówce (we wlewie dożylnym) w czasie około dwóch godzin. Rzadziej podaje się w postaci wstrzyknięć podskórnych. Leczenie trwa na ogół 4-12 tygodni.
Campath® może powodować reakcję alergiczną, szczególnie w pierwszym tygodniu podawania. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia otrzymacie Państwo leki obniżające ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Jeśli w czasie podawania leku wystąpi reakcja alergiczna, podawanie leku zostanie wstrzymane i ponownie rozpoczęte jeśli poczujecie się Państwo lepiej.
Ryzyko wystąpienia reakcji można obniżyć stosując niską dawkę leku podczas pierwszej infuzji. Dawkę można stopniowo zwiększać aż do osiągnięcia dawki zalecanej. Trwa to na ogół 3-7 dni. Po osiągnięciu docelowej dawki, leczenie będzie realizowane trzy razy w tygodniu, np. w poniedziałek, środę i piątek. Za każdym razem zostaniecie Państwo poproszeni o pozostanie w szpitalu na kilka godzin, w celu stwierdzenia czy wystąpi reakcja na lek.

Możliwe działania niepożądane

Pacjenci różnie reagują na chemioterapię. Jedni odczuwają nieliczne skutki uboczne, inni doświadczają ich więcej. Przedstawione poniżej skutki uboczne mogą – ale nie muszą – wystąpić u pacjentów przyjmujących Campath®
Wymieniamy najbardziej typowe objawy uboczne z pominięciem tych, które występują rzadko, zatem prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niewielkie. Jeżeli zaobserwujecie Państwo u siebie objaw uboczny nie przedstawiony poniżej, należy poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

Skutki uboczne podawania Campath® dzielimy na:
• Skutki uboczne, które mogą wystąpić w trakcie infuzji lub do 24 godzin później  (reakcje związane z infuzją)
• Skutki uboczne, które mogą wystąpić po kilku dniach lub tygodniach; do najważniejszych należy zwiększone ryzyko infekcji.

Reakcje związane z infuzją

Występują często, zwłaszcza w pierwszym tygodniu leczenia. Reakcje są zazwyczaj łagodne, czasami nasilone. Jeśli reakcja wystąpi, należy wlew przerwać i ponownie uruchomić dopiero wtedy, gdy poczujecie się Państwo lepiej.
Campath® może powodować spadek ciśnienia krwi, dlatego podczas infuzji ciśnienie krwi będzie regularnie kontrolowane. Jeśli przyjmujecie Państwo leki na obniżenie ciśnienia należy powiadomić o tym lekarza, jak również o wszelkich objawach złego samopoczucia, jakie mogą wystąpić w trakcie infuzji. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• objawy grypopodobne, uczucie zmęczenia, rumieńce, dreszcze, zawroty głowy lub gorączkę
• uczucie nudności lub mdłości (wymioty)
• wysypka (czerwone, ciepłe i swędzące wypryski na skórze) przypominające pokrzywkę
• uczucie obrzęku warg, języka lub gardła
• duszność, świszczący oddech, kaszel lub trudności w oddychaniu
• ból pleców lub brzucha
• ucisk lub ból w klatce piersiowej.
Czasami reakcja występuje dopiero kilka godzin po zabiegu. Jeśli tego typu objawy lub pogorszenie samopoczucia zaobserwujecie Państwo po powrocie do domu, należy natychmiast skontaktować się ze szpitalem.

Inne możliwe działania niepożądane

Obniżona odporność na infekcje

Campath® powoduje spadek liczby białych krwinek zwanych limfocytami. Może również powodować spadek liczby neutrofili (rodzaj krwinek białych).
Krwinki białe odgrywają istotną rolę w zwalczaniu zakażeń, dlatego w trakcie leczenia i jakiś czas po jego zakończeniu będziecie Państwo bardziej podatni na infekcje.
W trakcie leczenia i przez co najmniej dwa miesiące po jego zakończeniu będziecie Państwo profilaktycznie otrzymywać antybiotyki i leki przeciwwirusowe. 
Jeśli zaobserwujecie Państwo:
• wzrost temperatury powyżej 38° C
• nagłe pogorszenie samopoczucia przy prawidłowej temperaturze
należy natychmiast kontaktować się z lekarzem.

Nasilenie zasinienia lub krwawień

Campath® obniża liczbę płytek, które wspomagają krzepliwość krwi. O wszelkich objawach krwawienia czy siniaczenia, takich jak: krwotok z nosa, z dziąseł czy plamy lub wysypka na skórze, należy informować lekarza prowadzącego

Biegunka

Na ogół łatwo można kontrolować za pomocą leków, ale należy powiadomić lekarza jeśli biegunka jest uporczywa i trwa przez dłuższy czas. W czasie występowania biegunki należy dużo pić.

Zaparcia

Można zapobiegać jedząc pokarmy bogate w błonnik i przyjmować dużo płynów. O zaparciach należy informować lekarza, który może przepisać środki przeczyszczające.

Utrata apetytu

Dietetyk pomoże Państwu rozwiązać problemy z odżywianiem i poradzi jak utrzymać prawidłową wagę. 

Bóle stawów i mięśni

Należy informować lekarza, który przepisze odpowiednie leki przeciwbólowe.

Duszność lub kaszel

O takich objawach należy informować lekarza lub pielęgniarkę.

Lekarz powinien być natychmiast powiadamiany o pogorszeniu samopoczucia lub o wszelkich innych poważnych skutkach ubocznych, nawet jeśli są to skutki uboczne nie wymienione w naszym zestawie.


Dodatkowe informacje

Wirus cytomegalii (CMV)

Pod wpływem stosowania Campath® niekiedy uaktywnia się wirus cytomegalii (CMV). Jest to popularny wirus, z którym wiele osób zetknęło się w różnych momentach swojego życia. Nie daje zazwyczaj żadnych objawów lub tylko nieliczne, zatem ludzie nawet nie wiedzą, że są zakażeni. U osób zakażonych wirus CMV na stałe zasiedla organizm, ale jest na ogół nieaktywny i nie powoduje problemów.
Uaktywnieniu CMV można zapobiegać przyjmując tabletki przeciwwirusowe, w trakcie leczenia i co najmniej przez dwa miesiące po jego zakończeniu. Badania krwi z oznaczeniem poziomu/stężenia CMV będą wykonywane regularnie. Jeżeli badania wykażą aktywność CMV, do leczenia włączone będą leki przeciwwirusowe.

Problemy z sercem

Campath® może powodować nasilenie problemów kardiologicznych. Jeśli stwierdzono u Państwa chorobę serca, Campath® należy stosować ostrożnie.

Antykoncepcja 

Podczas leczenia nie należy planować ciąży ani ojcostwa, ponieważ Campath® może uszkodzić płód. Zaleca się stosowanie wysoce skutecznych metod antykoncepcji, zarówno w trakcie leczenia jak i przez kilka miesięcy po jego zakończeniu. Ten temat warto przedyskutować z lekarzem.
Nie wiadomo, czy leki biologiczne przenikają do nasienia lub wydzieliny z pochwy, dlatego, aby chronić partnera, najbezpieczniej jest unikać stosunków lub stosować środki antykoncepcyjne przez około 48 godzin po przyjęciu leku. 

Szczepionki

W trakcie leczenia i przez co najmniej 12 miesięcy po jego zakończeniu należy unikać szczepionek żywych, do których zaliczamy: BCG, żółtą febrę, odrę, świnkę, różyczkę, dur brzuszny, polio oraz MMR.

Przetaczanie krwi lub płytek

Jeśli w trakcie leczenia Campath® lub po jego zakończeniu niezbędne okaże się przetoczenie krwi lub płytek, będą one poddane napromienieniu. Chodzi o to, aby nie przetoczyć krwinek białych, które mogą być dla Państwa szkodliwe.
Napromienione składniki krwi nie są radioaktywne.
Personel szpitala zostanie powiadomiony, że należy Państwu przetaczać wyłącznie składniki krwi napromienione; będzie to również wpisane w Państwa kartę choroby/ kartę szpitalną.

 

Ostatnia aktualizacja: 12.2011.
Następna planowana aktualizacja: 2013.

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.