Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
  

Sukces Instytutu w konkursie NCK "Harmonia"

2017-02-06

Z wielką radością informujemy o sukcesie  Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  w konkursie Narodowego Centrum Nauki „Harmonia”.  Nasz projekt pt. „Genetyczne cechy komórek Reed-Sternberga i ich interakcje z makrofagami w klasycznym chłoniaku Hodgkina: identyfikacja mechanizmów oporności na chemioterapeutyki i nawrotów choroby” uzyskał w tym konkursie  dofinansowanie na kwotę blisko 1 500 000 PLN!

Program „Harmonia”  finansuje jedynie prestiżowe projekty naukowe, które współrealizowane są z wiodącymi placówkami naukowymi na świecie. Nasz projekt dotyczy genetycznych aspektów oporności na leczenie w chłoniaku Hodgkina (cHL)  i roli makrofagów w indukowaniu zjawiska lekooporności realizowany będzie przez prof. K. Warzochę i  prof. P. Juszczyńskiego we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (prof. J.M. Zaucha), University of Nebraska Medical Center w USA (prof. Michael Green) oraz A. Lacassagne Cancer Center we Francji (prof. A. Gallamini). 
Projekt jest kontynuacją wcześniejszych badań Instytutu nad tą chorobą. Charakterystyka kliniczna chłoniaka Hodgkina wynika z cech genetycznych komórek Reed-Sternberga (R-S)
i ich powiązań z mikrośrodowiskiem. Projekt ma na celu  kompleksowe zdefiniowanie zaburzeń genetycznych tych komórek, a ponadto scharakteryzowanie czynnościowych cech makrofagów mikrośrodowiska cHL, co będzie stanowić istotne źródło wiedzy o biologii nawrotów chłoniaka Hodgkina. Badania te wskażą również na główne molekularne mechanizmy oddziaływań między komórkami R-S, które potencjalnie można będzie modulować farmakologicznie.
O postępach w realizacji projektu będziemy Państwa  informować na bieżąco zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na facebooku.

Wróć