Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
  

Sprostowanie do "Protokołu wyborów do Rady Naukowej IHiT IX kadencji

2017-07-07

SPROSTOWANIE do „PROTOKOŁU  WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ IHiT IX KADENCJI 2017-2021 - WYNIKI GŁOSOWANIA W DNIU 27 CZERWCA 2017 r.” ogłoszonego 28.06.2017 r.

Działając na podstawie Zarządzeniem Nr 22/2017 Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wznowienia prac Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie wyborów do Rady Naukowej IX kadencji na lata 2017-2021,  po ponownym  przeliczeniu w dn. 6 lipca 2017 r.  głosów oddanych 27 czerwca 2017 r., Komisja Wyborcza  podaje wyniki głosowania:

Liczba osób głosujących:   245           
Liczba głosów ważnych: 237
Liczba głosów nieważnych: 8

Grupa I – LICZBA MIEJSC MANDATOWYCH  5
Kandydaci – Pracownicy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:
 

L.p. Imię i nazwisko Liczba uzyskanych głosów
1. Prof. dr hab. Jerzy Windyga 168
2. Prof. dr hab. Ewa Brojer 133
3. Prof. nadzw. dr hab. Ilona Seferyńska 123
4. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Grabarczyk 122
5. Prof. nadzw. dr hab. Jacek Nowak 98
6. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Szopiński 93
7. Prof. nadzw. dr hab. Joanna Góra-Tybor 89
8. Prof. dr hab. Monika Prochorec-Sobieszek 85
9. Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Jamroziak 75


Grupa II - LICZBA MIEJSC MANDATOWYCH  1
Kandydaci – Pracownicy ze stopniem naukowym doktora zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:

L.p. Imię i nazwisko Liczba uzyskanych głosów
1. Dr Jolanta Antoniewicz-Papis 88
2. Dr Bernadeta Ceglarek 53
3. Dr Konrad Pielaciński 44
4. Dr Elżbieta Lachert 27
5. Dr Iwona Solarska 25

Komisja Wyborcza  stwierdza, że:
1.  Przy liczeniu głosów w dniu wyborów 27 czerwca 2017 r.  popełniony został błąd matematyczny polegający na nieprawidłowym podsumowaniu liczby oddanych głosów na poszczególnych Kandydatów.
2.  Liczba głosów oddanych na poszczególnych Kandydatów uległa zmianie, jednakże nie zmieniło to wyników wyborów ogłoszonych 28 czerwca 2017 r.


Komisja Wyborcza:

Ewa Gierula-Uchmańska  (Przewodnicząca)   
Beata Godzina                   
Kamila Kuśmirowicz                   
Monika Pelc-Kłopotowska               
Urszula Szlendak                   
Lech Rzymkiewicz                   


Komisja Wyborcza stwierdza, że Wojciech Dąbrowski – członek Komisji Wyborczej nie uczestniczył w dn. 6 lipca 2017 r. w pracach Komisji z powodu przeprowadzanych w tym dniu zabiegów operacyjnych.


Dokument do pobrania:

Sprostowanie do "Protokołu Wyborów do Rady Naukowej IHiT IX kadencji 2017-2021 - Wyniki głosowania w dniu 27 czerwca 2017 r." ogłoszonego 28.06.2017 r.



Wróć