Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
  

Konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Wirusologii (1 etat)

2017-09-14

Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie WIRUSOLOGII (1 etat)

I. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki/posiadać:

  • Studia magisterskie w dziedzinie nauk biologicznych lub przyrodniczych
  • Czynną znajomość języka angielskiego (część rozmowy z kandydatem może odbyć się w jęz. angielskim)
  • Czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach i zjazdach naukowych oraz współautorstwem / autorstwem w publikacjach naukowych
  • Tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego

 II. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają następujące dokumenty:

1. Wniosek do Dyrektora Instytutu o zatrudnienie na stanowisku asystenta;        

2. Kwestionariusz osobowy;

3. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy naukowej i zawodowej;

4. Wykaz opublikowanych prac wraz z informacją o klasyfikacji punktowej;

5. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów,

6. Wykaz odbytych staży, praktyk zawodowych lub stypendiów naukowych  (w kraju i za granicą);

7. Kopie innych posiadanych certyfikatów, ukończenia kursów, szkoleń, uprawnień (w jęz. polskim lub angielskim);

8. Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego;

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;

10. Oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

III. Zgłoszenia na konkurs należy składać w:

      Kancelarii Instytutu (pok. 142 e, I p. )

      Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

      ul. Indiry Gandhi 14

      02-776 Warszawa

 

      Termin składania dokumentów upływa w dniu   29.09.2017 r. o godz. 15.00

      Konkurs zostanie rozstrzygnięty  do dnia  6.10.2017 r.

 

      p.o. Dyrektora

      Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

      Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

 

Wróć