Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
  

Komunikat do pacjentów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

2017-02-08

Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) zostanie dokonana kasacja historii chorób Kliniki Hematologii, Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chirurgii Ogólnej w IHiT z lat: 1993  - 1995.
Wszyscy zainteresowani, którzy chcą odebrać oryginały historii chorób proszeni są o złożenie pisemnego wniosku w  Kancelarii IHiT (w godz. 8 -15) w terminie do końca marca 2017 roku.
W/w wniosek powinien zawierać; dane osobowe pacjenta (imię i nazwisko, data urodzenia), adres zamieszkania, datę hospitalizacji, nazwę kliniki, numer telefonu wnioskodawcy.

Z poważaniem, Elżbieta Rutkowska, Kierownik Archiwum Zakładowego i Historii Chorób

Wróć