Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
  

Instytut Hematologii i Transfuzjologii rozpoczyna rekrutację na czteroletnie, stacjonarne Studia Doktoranckie

2018-08-01

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera biologii, biotechnologii, biochemii, diagnostyki laboratoryjnej lub dyscyplin pokrewnych, lekarza lub inny równorzędny, prezentują wysoki poziom przygotowania merytorycznego do prowadzenia badań naukowych i chcą uzyskać stopień doktora.
Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w hodowlach komórkowych in vitro; mile widziane doświadczenie laboratoryjne w zakresie biologii molekularnej, biochemii i bioinformatyki. Wszyscy kandydaci powinni biegle posługiwać się językiem angielskim.

Zgłoszenia w języku angielskim (CV i list motywacyjny, średnia ocen ze studiów, lista publikacji, ew. posiadane certyfikaty znajomości języka angielskiego, dwa listy rekomendacyjne) należy przesłać do 15 września 2018. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w II połowie września. Rozpoczęcie zajęć z początkiem listopada 2018.

Zgłoszenia prosimy  przesyłać na adres team-jobs@ihit.waw.pl

Wróć