Szkolenia w ramach Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest Jednostką Koordynującą i nadzorującą realizację Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012 – 2018 we współpracy z 31 wojewódzkimi ośrodkami z całego kraju, koordynującymi Program lokalnie. Z ramienia Ministerstwa Zdrowia Program nadzorowany jest przez Narodowe Centrum Krwi.

Celem Programu jest podniesienie standardów leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne poprzez usprawnienie kompleksowej, wielospecjalistycznej opieki nad nimi oraz optymalizację leczenia takich pacjentów. Ze szczegółowymi informacjami na temat Programu można się zapoznać na stronach Ministerstwa Zdrowia (tutaj).

W ramach poprawy leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne prowadzona jest edukacja lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów i ratowników medycznych poprzez organizowanie corocznych warsztatów naukowo – szkoleniowych dla osób zaangażowanych w leczenie tych chorób z terenu całej Polski.

Program VII cyklu szkoleń w 2018 roku (do pobrania):

1. Program szkolenia dla pielęgniarek
2. Program szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych
3. Program szkolenia dla fizjoterapeutów
4. Program szkolenia dla lekarzy
5. Program szkolenia dla ratowników medycznych

Druk zgłoszenia udziału (do pobrania tutaj).


Koordynatorem krajowym szkoleń w ramach Programu jest pani prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska.
Kierownikiem naukowym szkoleń w ramach Programu jest pan prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga.
Kierownikiem administracyjnym szkoleń w ramach Programu jest pan Mirosław Bianketti, e-mail: mbianketti@ihit.waw.pl, tel. 22 3496 520.