Pracownia Cytogenetyki

Kierownik: dr n. med. Katarzyna Borg

Zespół: dr n. biol. Urszula Bany - Łaszewicz, mgr inż. Aleksandra Bluszcz, mgr Agnieszka Gajewska, st. tech. Robert Ziętek

Kontakt:
(22) 34-96-593  

e-mail: genetyka@ihit.waw.pl

Pracownia Cytogenetyki prowadzi działalność specjalistyczną w zakresie diagnostyki, oceny czynników prognostycznych oraz monitorowania odpowiedzi na leczenie w nowotworowych chorobach układu krwiotwórczego i chłonnego.

Analiza chromosomowa prowadzona jest z zastosowaniem prążkowych metod cytogenetyki klasycznej (GTG) oraz cytogenetyczno-molekularnej techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne mikroskopy (Imager.Z2, ZEISS) sprzężone z systemem automatycznego wyszukiwania metafaz oraz komputerowym systemem rejestracji, opracowywania i dokumentacji wyników badań kariotypu i FISH (MetaSystems). Opracowywanie wyników odbywa się zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Systemu Nazewnictwa Chromosomów (ISCN 2016).

 

PROMOCYJNE CENY BADAŃ


Diagnostyka przewlekłej białaczki limfocytowej  – 600,00 zł
(panel FISH: delecja genów TP53 i ATM, delecja 13q, trisomia 12)

Diagnostyka szpiczaka mnogiego w izolowanych plazmocytach (CD138+) – 1300,00 zł
[panel FISH pod kątem czynników złego rokowania: delecja genu TP53,

rearanżacje genu IGH – t(4;14), t(14;16)]

Prosimy o kontakt z Pracownią Cytogenetyki w celu ustalenia terminu badania.

 


OFERTA BADAŃ CYTOGENETYCZNYCH

Wymagane formularze:

DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE BADANIA GENETYCZNEGO

SKIEROWANIE NA BADANIE CYTOGENETYCZNE

WAŻNE!!! Prosimy o dokładne podanie na skierowaniu imienia i nazwiska osoby badanej, jej numeru PESEL i daty urodzenia, oraz adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego.

Pobieranie i transport krwi obwodowej i szpiku kostnego do badań genetycznych - informacja


Dane do przelewu:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I. Gandhi 14
02-776 Warszawa
PKO S.A. 16 1240 6003 1111 0000 4946 7956

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko osoby badanej, jej datę urodzenia, adres zamieszkania/do korespondencji oraz nazwę badania.
Opłatę za badanie należy uregulować w ciągu 3 dni od daty wysłania materiału do Pracowni Cytogenetyki.
Wyniki badań genetycznych wydawane będą w czasie do 21 dni kalendarzowych, od momentu przyjęcia materiału biologicznego do badań.