Portal Pacjenta

Insytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie informuje, że pod adresem https://pp.ihit.waw.pl jest dostępny Portal Pacjenta umożliwiający rejestrację internetową np. na wizytę w poradni.

 

Portal został wykonany w ramach projektu "Modernizacja systemów: informatycznych, telekomunikacyjnych, zarządzania instalacjami technicznymi wraz z dostawą licencji na oprogramowanie oraz budową systemu audiowizualnego w Zakładzie Radiologii w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii" działanie 2.1 RPO WM 2007-2013.