Portal naukowy IHiT

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu  „Modernizacja systemów: informatycznych, telekomunikacyjnych, zarządzania instalacjami technicznymi wraz z dostawą licencji na oprogramowanie oraz budową systemu audiowizualnego w Zakładzie Radiologii w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii” powstał  System oprogramowania bibliograficzno-bibliometrycznego dokumentujący dorobek naukowy pracowników Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (projekt w ramach RPO WM 2007-2015, dotacja UE działanie 2.1).


Na stronie http://nauka.ihit.waw.pl/ jest dostępna baza publikacji pracowników naukowych Instytutu. W chwili obecnej portal zawiera 460  publikacji, w tym prawie kompletną dokumentację za lata 2013-2015. Aktualnie dane są weryfikowane i uzupełniane o publikacje  z lat wcześniejszych.

 

Mamy nadzieję, że powstały portal naukowy będzie pomocnym źródłem wiedzy  o wynikach badań i osiągnięciach pracowników IHiT z zakresu hematologii i transfuzjologii, w tym chorób krwi, hemostazy, przeszczepu szpiku,  chorób autoimmunologicznych, zaburzeń krzepnięcia krwi, schorzeń rzadkich: porfirii, talasemii, niedokrwistości, konfliktów serologicznych na tle różnic antygenowych komórek krwi kobiet ciężarnych i płodów.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bazy, dostępnej pod adresem http://nauka.ihit.waw.pl/