Pracownia Zapewnienia Jakości

Kierownik: prof. nadzw.dr hab. n. med. Elżbieta Lachert
Zespół: dr n. farm. Jolanta Kubis, mgr Ewa Potocka, mgr Agata Mikołowska, st. tech. Elżbieta Wiśniakowska, Marzena Kłokocka

Tel. (22) 34-96-382
e-mail: bloodorg2@ihit.waw.pl

W Pracowni prowadzona jest analiza badań kontroli jakości składników krwi otrzymywanych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. Wykonywane są badania kontroli seryjnej wstępnej produktów krwiopochodnych, w tym prowadzona jest kontrola seryjna wstępną immunoglobuliny anty D do stosowania domięśniowego. Pracownia analizuje dokumentację i przygotowuje orzeczenia o zwolnieniu z obowiązku kontroli seryjnej wstępnej serii produktów leczniczych krwiopochodnych, dopuszczonych do stosowania w krajach członkowskich Wspólnoty na podstawie orzeczenia OCABR. Personel Pracowni uczestniczy w kontrolach jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi oraz sprawuje nadzór nad organizacją kontroli i działaniami pokontrolnymi. W Pracowni otrzymuje się podstawowe składniki zarówno autologicznych jak i allogenicznych preparatów tkankowych: kleju fibrynowego i żelu płytkowego. Preparaty te mają szerokie zastosowanie zarówno w medycynie regeneracyjnej ( leczenie trudno gojących się ran takich jak owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa). Pracownia świadczy także usługi na rzecz innych Pracowni Instytutu m.in.: nadzoruje walidacje procesów przechowywania składników krwi, próbek do badań, odczynników i testów przy zastosowaniu urządzeń chłodniczych oraz przeprowadza kalibracje automatycznych pipet stosowanych we wszystkich laboratoriach Instytutu. Pracownia wykonuje badania oraz wydaje opinię dotyczące jakości nowej aparatury, sprzętu jednorazowego użytku, roztworów wzbogacających do przechowywania komórkowych składników oraz metod przeznaczonych do rutynowej pracy w CKiK.