Ogłoszenia Instytutu

ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż butli gazów medycznych

Instytut Hematologii i Transfuzjologii wystawia do sprzedaży butle gazów medycznych.

Szczegóły przetargu w załącznikach
1. Obwieszczenie o przetargu
2. Oferta
3. Załącznik do oferty
4. Umowa

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OPEL COMBO-C

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OPEL COMBO-C

Instytut Hematologii Transfuzjologii zaprasza do składania ofert na zakup samochodu osobowego  OPEL Combo-C.

Nr postępowania przetargowego:   DAT-SAG.234.1.2018

Tytuł postępowania przetargowego: Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu towarowo-osobowego Opel Combo-C.

Tryb postępowania przetargowego: Przetarg przeprowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r. Nr 97 poz. 443)

Dokumenty do pobrania:
1.    Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
2.    Wzór oferty na zakup samochodu towarowo-osobowego
3.    Umowa  sprzedaży
4.    Protokół zdawczo-odbiorczy
5.    Ocena techniczna pojazdu

Ostateczny termin składania oferty: 03.10.2018 r.

Więcej

Protokoł wyborów uzupełniających do Rady Naukowej IHiT IX kadencji

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy protokół  wyborów uzupełniających do Rady Naukowej IHiT IX kadencji. Wyniki głosowania w dniu 13 czerwca 2018 r.

Dokument do pobrania:

Protokół wyborów uzupełniających do Rady Naukowej IHiT

Konkurs ofert na najem pomieszczeń o  powierzchni 9,5 m² przeznaczeniem na prowadzenie kiosku dla pacjentów, osób odwiedzających oraz pracowników Instytutu

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczeń o powierzchni 9,5 m² (7 m2 pomieszczenie kiosku + 2,5 m2 pomieszczenie magazynowe) z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku dla pacjentów, osób odwiedzających oraz pracowników Instytutu zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 14 (9,5 m²).


Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert
2. Szczegółowe warunki konkursu ofert
3. Umowa najmu - projekt IHiT
4. Wzór oferty

Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

5. Ogłoszenie o wyborze oferenta

 

Protokół publicznej prezentacji założeń Projektu „System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)”

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy protokół publicznej prezentacji założeń Projektu „System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)”, która odbyła się w dniu 23 października 2017r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14 w Warszawie

Dokument do pobrania:

Protokół publicznej prezentacji założeń Projektu „System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)”

Informacja o terminie i miejscu publicznej prezentacji założeń Projektu „System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)”

W dniu 23 października 2017r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14 w Warszawie, w Sali Konferencyjnej nr.4, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-10-19, na adres e-mail: mmilczarekszpak@ihit.waw.pl  Ponadto informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia z przebiegu prezentacji stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ IHiT IX KADENCJI 2017-2021. WYNIKI GŁOSOWANIA W DNIU 27 CZERWCA 2017 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy protokół  wyborów do rady naukowej IHiT IX kadencji 2017-2021. wyniki głosowania w dniu 27 czerwca 2017 r.

Dokument do pobrania:

PROTOKÓŁ  WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ IHiT IX KADENCJI 2017-2021. WYNIKI GŁOSOWANIA W DNIU 27 CZERWCA 2017 r.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Opel Zafira

Instytut Hematologii Transfuzjologii zaprasza do składania ofert na zakup samochodu osobowego OPEL ZAFIRA.
Nr postępowania przetargowego: DAT-SAG/przetarg/ 1/2017
Tytuł postępowania przetargowego: Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Opel Zafira.
Tryb postępowania przetargowego: Przetarg przeprowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r. Nr 97 poz. 443)
Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
2. Wzór oferty na zakup samochodu osobowego
3. Umowa  sprzedaży

Ostateczny termin składania oferty: 01.03.2017 r.  

Dokument do pobrania:
Informacja o wyborze oferenta

Więcej

Konkurs ofert na najem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie szatni dla pacjentów i osób odwiedzających

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczeń o powierzchni 36 m² z przeznaczeniem naprowadzenie szatni dla pacjentów i osób odwiedzających zlokalizowanych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, przy ul. Indiry Gandhi 14   i ul. Chocimskiej 5.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Wzór Oferty

Projekt Umowy

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: ogłoszenie z dnia 17.08.2016

Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie zawiadamia o unieważnieniu postepowania konkursowego: ogłoszenie z dnia 23.09.2016r.

Więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dzierżawę gruntu

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ogłasza wyniki  postępowania przetargowego na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu przy Instytucie.

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dzierżawę gruntu

Więcej

Zmiana terminu składania ofert w przetargu na dzierżawę gruntu

Instytut Hematologii i Transfuzjologii informuje, że w związku z licznymi pytaniami do postępowania przetargowego na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu przy Instytucie przesuwa się następujące terminy:

  • składania ofert do dnia 31.03.2016 roku do godz. 900
  • wpłacenia wadium do 30.03.2016 roku do godz. 1400
  • otwarcie ofert na 31.03.2016 r. na godz. 1000

Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu pozostają bez zmian.